top of page

montessori fredsduvan, skola, jordbro

Montessoriskolan Fredsduvan ligger i ett trevligt villaområde i norra Jordbro. Skolan drivs sedan 1993 av Annkie Joenniemi, (tidigare tillsammans med Lena Wiklund och Inger Åkerberg.)

Här går cirka 90 elever i åldrarna 6- 12 år. Vår ambition är att skapa "ett litet Jordbro" i det stora samhället . Vår avsikt är att skapa en skola där varje barn känner sig älskat, tryggt och får utvecklas till en självständig människa.

foto-montessori.jpg
PhotoEJoenniemi%20kopia%207.jpg
PhotographerE.Joenniemi_2.JPG

montessori fredsduvan, skola, jordbro

a_edited.jpg

Så här arbetar vi på Montessoriskolan Fredsduvan i Jordbro !

 

Det första en montessorilärare måste tänka på är ”den förberedda miljön”. Vi har skapat en miljö så anpassad efter barnens behov,som med de förutsättningar vi har,varit möjlig.

 

Det finns platser vid bord för alla barnen men också mjuka mattor att jobba på, som särskilt yngre barn föredrar. 

Det krävs en trygg, lugn och harmonisk miljö genomsyrad av kärlek - där barnen kan känna gemenskap med varandra.

Eftersom barnet arbetar efter sin egen arbetsplan så behöver det inte känna konkurrens utan kan lugnt jobba på i sin egen takt.

 

Vi är noga med att få barnen att visa hänsyn till varandra och vi har nolltolerans mot mobbing. Vi försöker lära barnen att diskutera sig fram till lösningar vid osämja och barnen får alltid hjälp att reda ut missförstånd.

 

Vi arbetar mycket med att få barnet självständigt och känna tilltro till sig själv och tillit till de vuxna på skolan.”Hjälp mig att hjälpa mig själv” så beskrev Maria Montessori arbetet i ett montessoriklassrum.

Det stora inom montessoripedagogiken är det konkreta materielet. Att barnet kan ”bygga” tal i alla fyra räknesätten bidrar till en förståelse långt större än bara abstrakta tal i en bok.

 

Allteftersom det utvecklas ökar också svårighetsgraden. Lärarna finns behjälpliga hela tiden och presenterar nya jobb samt försöker på alla sätt se till att barnet kommer till sin rätt och hittar sin arbetsro. 

Allt som görs av de vuxna på vår skola genomsyras av ”Barnet i centrum”, som Maria Montessori ansåg skulle vara varje pedagogs ledstjärna!

 

På Fredsduvan har vi också fasta lektioner som är åldersbundna. Vi följer helt den lagstadgade läroplanen och deltar också i de tester som Haninge kommun genomför varje år med olika åldersgrupper.

 

Maria Montessori ville skapa ett medvetande om barnets enorma möjligheter och den stora betydelsen hur barnet blir bemött under sina första levnadsår Hon ville inrätta en miljö för att utveckla egenskaper som respekt för andra människor, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Det är nämligen så att först när du är trygg och stark i dig själv du kan vara ödmjuk och ta ansvar i en grupp. Därför försöker vi stärka det enskilda barnet först, för att det ska hitta sin självkänsla och egenvärde. Det är en grundsten i montessoriverksamheten!

 

Vi på Montessoriskolan Fredsduvan har elever med rötter i hela världen. Med olika religioner, med olika mat, olika traditioner men alla leker, skrattar och jobbar tillsammans och trivs!  Vi är en internationell skola som vi är stolta över!

PhotographerE.Joenniemi_14.JPG

"Det som utmärker Fredsduvan jämfört med andra skolor är framförallt dess miljö och den genuina tilltron på varje enskilt barn. Miljön inspirerar och stimulerar barnen till eget utforskande och ett livslångt lärande. Barnen på Fredsduvan har en oerhört engagerad personal som uppmuntrar till att vilja lära sig mer."  

 

Jasmina tidigare elev

Skicka din ansökan till: 

skolan@montessorifredsduvan.se

Din ansökan MÅSTE innehålla:

1. Förälderns namn

2. Din Email

3. Barnets namn

4. Personnummer

5. Telefonnummer

6. Er adress

 

Skicka din ansökan till: 

skolan@montessorifredsduvan.se

Din ansökan MÅSTE innehålla:

1. Förälderns namn

2. Din Email

3. Barnets namn

4. Personnummer

5. Telefonnummer

6. Er adress

 

Montessoriskolan Fredsduvan

Sommarbo 201  

137 67  JORDBRO

 

 tel. nr 0709991926

bottom of page